O școală bună înalță un neam

Strcturile școlii noastre


PJ - Scoala Gimnazială „Nicolae Steinhardt” Rohia
Școala noastră deservește trei sate: Rohia, Boiereni și Fîntînele. Deasemenea Școlii Rohia sunt arondate încă două structuri Școala Gimnazială Răzoare și Școala Gimnazială Rogoz
Scurt istoric
Localiatea Rohia este atestată documentar din 1325. Ea este situată în sudul Depresiunii Lăpușului, la 7 km de orașul Tîrgu Lăpuș și 50 km de municipiul Baia Mare.
În Rohia, școala este înființată încă dinainte de 1870 (an în care se emite „legea pentru învățământ” în Ungaria), fapt dovedit din „Conspectul general al Deciziei Ortodoxe Române din Ardeal pe anul 1858”, învățător fiind, la aceea dată, Filip Pop și având 23 de elevi.
Condițiile de învățământ s-au înbunătățit mult după actul Unirii Transilvaniei cu România. În anul 1921, din inițiativa preotului Nicolae Gherman (ctitorul mănăstirii Sf. Ana - Rohia) și a sătenilor se pune problema cumpărării castelului grofului Csizer Akos, construcție datând din anul 1901. Faptul s-a realizat abia în anul 1951. Placa de marmură de pe frontispiciu, pe care stăpânul castelului își gravase numele cu litere de aur, a fost întoarsă și s-au gravat versurile lui Bolintineanu „Viitor de aur țara nasotră are/ Și prevăd prin secoli a ei înălțare”.
În 1971 s-a mai construit o clădire cu 3 săli de clasă, pentru învățământu gimnazial.
Localitatea Boiereni
Numită o vreme Dumbrava Nouă, localitatea Boiereni are o îndelungată existență. Prima ei mențiune este abia în anul 1548. Este situată la sud-vestul Depresiunii Lăpușului, la 12 km de Tîrgu Lăpuș, 57 km de municipiul Baia Mare și 34 km de municipiul Dej, jud. Cluj. Localitatea Boiereni este situată într-o zonă de contact a județelor Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud.
În Boiereni, școala este înființată în 1850, funcționând, mai întâi, într-o casă particulară. În 1978 se construiește un nou corp pentru învățământul preșcolar și primar.
Datorită numărului mic de elevi, din anul 2006-2007 învățământul gimnazial se defințează, iar din anul școlar 2007-2008 la fel și cel primar.
Astăzi funcționează doar Grădinița cu program normal.
Localitatea Fîntînele
Este atestată din anul 1553, fiind situată în partea vestică a satului Rohia, la 12 km de Tîrgu Lăpuș. Învățământul organizat datează din 1858, dascăl fiind Ilie Haragâș la 23 de elevi.
Populația îmbătrânită și numărul mic de elevi duce la desfințarea școlii. Elevii urmează, în prezent, școala din satul Rohia. În prezent clădirea școlii Fîntînele este închisă.