O școală bună înalță un neam

Școala Gimnazială Răzoare


Scurt Istoric
Este atestată documentar din anul 1500 cu numele de Macskamezo(Câmpul pisicilor).Este situată la sud-vestul Depresiunii Lăpuşului la 7 km de Tg. Lăpuş, 50 de km de municipiul Baia Mare si la 23 fata de Gâlgău unde este situata si cea mai apropiata gara. 
Prima şcoală a localităţii Răzoare a fost înfinţată 1870, activitatea didactică desfăşurându-se într-o casă particulară. În 1886 sătenii din Răzoare au construit din piatră un local pentru şcoală, primii învăţători fiin Pop Ioan, Vele Mihai și Vele Ion.
După 1940 s-au construit localul care cuprinde Şcoala Mare cu 7 sălii de clasă şi şcoala Cătun, iar în 1996 şcoala Olandezilor care cuprinde în prezent 1 grupă de grădiniţă. 

  • Mon super titre

    Mon super titre

  • Deuxième titre

    Deuxième titre

  • Troisième titre

    Troisième titre

Date de contact:
Tel: 0262-388922
Adresă: Școala Gimnazială Răzoare, loc. Răzoare, str. Principală, nr. 189, jud. Maramureș, cod poștal 435610