O școală bună înalță un neam

Mențiuni legale


Mențiuni legale
Școala:
Nume: Școala Gimnazială „Nicolae Steinhardt” Rohia
Adresă: Rohia, nr. 152, jud. Maramureș, România
Tel/fax: 0262708077
Director: prof. Mihai-Călin Mureșan
Responsabil site:
Nelu Cosma
Viziunea
Ne propunem să devenim una din școlile de prestigiu din Țara Lăpușului, apreciată de către elevi, părinți și comunitate locală pentru eficiența activității instructiv-educativă, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitatea, asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanță și pentru ancorarea școlii în comunitatea locală și europeană.
Misiunea
Școala, prin luminătorii ei, trebuie sî dețină în permanență rolul central în cadrul orcărei comunități. Doar prin școală, cu ajutorul educației, omul își formează personalitatea și devine pregătit pentru integrarea în societate.
O direcție prioritară va fi abordarea integrală a copilului și a educației sale, nediscriminarea educației, implicarea familiei și a comunității în educarea copilului.
Școala, prin funcția de bază - educația, reprezintă liantul dintre comunitate și elevi, între tradiție și modernism, într-o lume morală, civilizată și plină de respect față de copil.
Conceptie
Site contruit cu Openelement
Template : lashermes.com